СЕРТИФІКАТИ

1.1. Сертифікат – документ в електронному вигляді про здійснення Клієнтом передоплати послуг Замовника, який містить унікальний буквено-цифровий код (код активації), використання якого надає Клієнту право отримати послуги будь-якого Замовника на сайті www.mybeauty.ua, протягом терміну дії Сертифіката, на суму в межах номінальної суми Сертифікату. Сертифікат не є платіжним засобом чи електронними грошима та не підлягає обміну чи поверненню.

1.2. Сертифікат може бути придбаний на сайті www.mybeauty.ua. Після оплати його вартості, Клієнт отримує Сертифікат (код його активації) на засіб зв’язку (e-mail, телефон, інший засіб обміну повідомленнями) вказаний при його купівлі або при реєстрації на сайті www.mybeauty.ua.

1.3. Сертифікат може бути використаний протягом строку його дії. Інформація про строк дії Сертифікату (або кінцеву дату його дії) вказується в розділі «Сертифікати» на сайті www.mybeauty.ua та/або на самому Сертифікаті і є доступною для ознайомлення Клієнту у відповідному розділі сайту під час придбання Сертифікату.

1.4. Інформація про вартість Сертифікату є доступною для ознайомлення Клієнтам у відповідному розділі сайту під час його придбання і зазвичай дорівнює його номінальній сумі, якщо інші умови не визначені на Сайті під час придбання Сертифікату.

1.5. Інформація про номінальну суму Сертифікату вказується на самому Сертифікаті і є доступною для ознайомлення Клієнтам у відповідному розділі Сайту під час його придбання. Клієнт може обрати номінальну суму Сертифікату із запропонованих.

1.6. Якщо вартість Замовлення (замовлених послуг Замовника) є більшою за номінальну суму Сертифікату, Клієнт відшкодовує різницю безпосередньо Замовнику. Якщо вартість Замовлення (замовлених послуг Замовника) є меншою за номінальну суму Сертифікату, різниця не підлягає обміну, поверненню чи використанню іншим чином.

1.7. Використання Сертифікату здійснюється на сайті www.mybeauty.ua шляхом введення коду активації Сертифікату у відповідному полі під час оформлення Замовлення.

1.8. Якщо Клієнт не повідомив Виконавця про відхилення Замовлення не менше ніж за 24 години до заброньованого часу отримання Послуг Замовника, Сертифікат вважається використаним, незалежно від того, чи отримав фактично Клієнт послуги Замовника чи ні.

1.9. Сертифікат може бути використаний будь-яким Клієнтом Сайту, який має доступ до його коду активації. Зберігайте Сертифікат (його код активації, інші дані) у недоступному для сторонніх людей місці.

1.10. Сертифікат є одноразовим, після його використання (використання коду активації) або після закінчення строку його дії, використання та/або повторне використання Сертифікату є неможливим.

1.11. Усі питання щодо використання Сертифікатів, які не врегульовані цими Правилами, вирішуються Виконавцем, таке рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.